Vergoedingen

Bij Vrijhoeven Orthopedisch Centrum proberen wij u zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat de aanvraag bij de zorgverzekeraar zo gemakkelijk mogelijk voor u verloopt:
– Wij leggen u uit welke voorziening wel of niet in uw verzekeringspakket zit en hoeveel u eventueel zelf moet bijdragen.
– Wij overleggen met uw arts indien een verwijzing niet conform de eisen van de zorgverzekeraar is.
– Wij verzorgen voor u de aanvraag tot machtiging bij uw zorgverzekeraar. Vaak is dit een tijdrovend administratief proces.
– Wij handelen de factuur indien mogelijk rechtstreeks af met uw zorgverzekeraar. 

kousen
Schoenen

Schoenen

Bij de meeste zorgverzekeraars betaalt u bij ons niets en wordt de eigen bijdrage door de zorgverzekeraar met u verrekend. Bij enkele zorgverzekeraars dient u de eigen bijdrage wel bij ons te betalen. Conform de bepalingen van de zorgverzekeraar gebeurt dit bij het afhalen van de schoenen. 

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland overeenkomsten afgesloten voor het leveren van (semi)-orthopedische schoenen. Steunzolen vallen niet onder de basisverzekering en moeten daarom altijd door de klant zelf ingediend worden bij de verzekeraar.

Hieronder vindt u een overzicht van vergoedingen van een aantal zorgverzekeraars en een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar. De grootste verschillen zitten de gebruikstermijnen die de verzekeraars hanteren en of ze tellen vanaf het laatste paar of vanaf het voorlaatste paar. Bij tellen vanaf het voorlaatste paar hoeft u in veel minder lang met uw schoenen te doen. Uitgangspunt is wel altijd dat u maximaal over 2 paar adequate schoenen mag beschikken.

Aan deze opgave kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg voor alle zekerheid uw eigen polisvoorwaarden. 

 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk. 
 • Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) voldoet een verwijzing van de huisarts 
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van huisarts/specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar). 
 • Voor een OVAC is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing 
 • Voor volwassenen geldt: 3 maanden na het 1e paar kunt u een wisselpaar laten maken. Kinderen hebben geen recht op een wisselvoorziening 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken  op een nieuwe verstrekking is bij volwassenen 18 maanden na het voorlaatste paar en bij kinderen 9 maanden na het laatste paar  
 • Bij een 1ste paar orthopedische schoenen (OSA) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk. Bij een 1e paar Semi orthopedische schoenen (OSB) of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) volstaat verwijzing van de huisarts.
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van huisarts/specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar).
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken  op een nieuwe verstrekking is bij volwassenen 15 maanden na het laatste paar en bij kinderen 9 maanden na het laatste paar. 
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk 
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van de specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar). 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en Orthopedische Aanpassingen aan Confectieschoenen(OVAC) waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is 18 maanden na het voorlaatste paar. 
 • U dient de eigen bijdrage bij het afhalen van de schoenen bij ons te voldoen.
 • Als u aanvullend bent verzekerd kan het zijn dat u een deel eigen risico krijgt vergoed.
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en OVAC is een verwijzing van de specialist noodzakelijk  
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van de specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar).
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/ OSB) en orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is bij volwassenen 18 maanden na het eerste paar en 24 maanden na het wisselpaar. Bij kinderen 9 maanden na het laatste paar. 
 • U dient de eigen bijdrage bij het afhalen van de schoenen bij ons te voldoen. 
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk  
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van huisarts/specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen(tot 16 jaar). 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en  OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is bij volwassenen 18 maanden na het eerste paar en 36 maanden na het wisselpaar. Bij kinderen 9 maanden na het laatste paar.  
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk 
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van de specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar). 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en  OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is 15 maanden na het eerste paar en 36 maanden na het wisselpaar. 
 • U dient de eigen bijdrage bij het afhalen van de schoenen bij ons te voldoen. 
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk 
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van de specialist 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar). 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en  OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is 18 maanden na het voorlaatste paar.
 • Bij een 1ste paar orthopedische schoenen (OSA) een medische indicatie nodig van de specialist. Bij semi-orthopedische schoenen of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de de huisarts voldoende.
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig. 
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar). 
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is  18 maanden na het voorlaatste paar. 
 • Voor Orthopedische Aanpassingen aan Confectieschoenen(OVAC) heeft u recht op 1 paar per 12 maanden.  
 • U dient de eigen bijdrage bij het afhalen van de schoenen bij ons te voldoen.
 • Als u aanvullend bent verzekerd kan het zijn dat u een deel eigen risico krijgt vergoed.
 • Bij een 1ste paar (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) of orthopedische voorziening aan confectieschoen (OVAC) is een verwijzing van de specialist noodzakelijk
 • Bij een herhalingspaar is er geen nieuwe verwijzing nodig van de specialist
 • De wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB) en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) bedraagt in 2024 € 130,- voor volwassenen en € 65,- voor kinderen (tot 16 jaar).
 • De gebruikstermijn voor (Semi-)orthopedische schoenen (OSA/OSB) en  OVAC waarna u op zijn vroegst weer aanspraak kunt maken op een nieuwe verstrekking is 15 maanden na het eerste paar en 36 maanden na het wisselpaar.

Wettelijke afspraken

Er gelden een aantal wettelijke afspraken met betrekking tot de levering van schoenen. Deze regels worden elk jaar vastgelegd door het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars kunnen hier hun eigen afspraken omheen maken. Als u wilt weten wat uw verzekering vergoed, kunt u een kijkje nemen hierboven op deze pagina, raadpleeg daarnaast ook altijd uw eigen verzekeringspolis. 

Dit zijn de wettelijke afspraken met betrekking tot vergoedingen vanuit het basispakket in 2024 per hulpmiddel:

 • Voor mensen ouder dan 16 jaar: gebruiksduur minimaal 15 maanden. Voorwaarden hierover zijn per verzekeraar verschillend. 
 • 3 maanden na het 1e paar heeft u recht op een wisselpaar 
 • De eigen bijdrage vanaf 16 jaar is dit jaar € 130,- (aanvullende verzekeringen kunnen nog een extra vergoeding geven)
 • Voor kinderen tot 16 jaar geldt een gebruiksduur van 9 maanden 
 • Er is geen wisselpaar mogelijk bij kinderen 
 • De eigen bijdrage voor kinderen dit jaar is € 65,- (aanvullende verzekeringen kunnen nog een extra vergoeding geven)
 • De minimale draagperiode is 6 maanden 
 • De eigen bijdrage vanaf 16 jaar is dit jaar € 130,- en de eigen bijdrage voor kinderen € 65,- (aanvullende verzekeringen kunnen nog een extra vergoeding geven in deze)
 • Voor volwassenen vanaf 16 jaar: gebruiksduur minimaal 15 maanden. Voorwaarden hierover zijn per verzekeraar verschillend. 
 • 3 maanden na het 1e paar heeft u recht op een wisselpaar  
 • Voor kinderen tot 16 jaar: geld een minimale gebruiksduur van 9 maanden 
 • Er is geen wisselpaar mogelijk bij kinderen 

Omdat u bij OVAC de schoenen zelf in de winkel koopt zit er geen eigen bijdrage op deze schoenen. Wel kan een eventueel openstaand eigen risico worden aangesproken. 

Op pro- en orthesen zit geen eigen bijdrage en mogen minimaal eens per 24 maanden worden geleverd. 

De vergoeding van steunzolen komt vanuit de aanvullende verzekering. Steunzolen dient u bij het afhalen bij ons af te rekenen. U kunt de factuur doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de polis van uw eigen verzekering. 

De informatie over vergoedingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd uw eigen zorgverzekeraar voor de exacte vergoedingen.