In geval van een mogelijk probleem, dient de klant mondeling of schriftelijk contact op te nemen met Vrijhoeven Orthopedisch Centrum. Wij maken dan binnen een week een afspraak met u om de klacht duidelijk te krijgen en te kijken of het probleem direct opgelost kan worden.

Mocht er in uw ogen geen passende oplossing zijn geboden neem dan nogmaals contact met ons op. Het aanspreekpunt voor klachten is Nancy Vrijhoeven. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd op een klachtenformulier (al dan niet gezamenlijk met de klant). U krijgt een kopie van het ingevulde formulier en binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging. Indien naar aanleiding van een klacht een verbetermaatregel genomen wordt, dan krijgt u dit te horen. Onze klachtenregeling wordt uitgevoerd conform de wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Mocht uw klacht niet naar wens opgelost worden, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor de schoenen kunt u een formulier aanvragen bij ons of op de website www.nvos-orthobanda.nl. Stuur dit ingevulde formulier, samen met eventuele kopieën van contact met de behandelend arts en Vrijhoeven Orthopedisch Centrum op naar: klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen, Postbus 22142, 1302 CC Almere, Telefoonnummer 035-5880495, email: klachten@nvos-orthobanda.nl. U dient ook ons een kopie te sturen.

Voor de kousen kunt u via onderstaande knop op de website van erisietsmisgegaan.nl een formulier invullen. Daarna zal deze onafhankelijke partij de klacht volgens eigen procedure afhandelen.

Onvrede melden