Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we binnen Vrijhoeven Orthopedisch Centrum B.V. over u, als onze cliënt, verzamelen en hoe we deze verwerken.

Persoonsgegevens

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naw gegevens, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, verzekerdennummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en uw IP-adres. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere persoonsgegevens en medische indicatie.

Wij mogen uw medische gegevens verwerken op basis van artikel 30, lid 3 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘Uitzonderingen inzake gegevens over de gezondheid’, de Regeling Zorgverzekering en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Gebruik persoonsgegevens

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij om een passende voorziening voor u te bepalen, produceren, leveren en vervolgens te declareren bij de instantie die dit voor u vergoedt. Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal cliëntdossier. De bewaartermijn van onze cliëntdossiers is 10 jaar na levering van de laatste voorziening.

In een aantal gevallen moeten we uw gegevens registreren om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • Onze verplichting uw identiteit vast te stellen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
  • Onze verplichting uw BSN nummer te controleren en verwerken in onze administratie in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.
  • Onze verplichting om een controle op uw verzekeringsrecht uit te voeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.
  • Onze verplichting om een cliëntdossier bij te houden in het kader van de Regeling Zorgverzekering.
  • Onze verplichting om uw cliëntdossier te delen met de zorgverzekeraar indien zij een materiële controle uitvoeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.

Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren nodigen we u uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij staat het u vrij uw naw gegevens op het enquête formulier in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Klanttevredenheidsformulieren bewaren we maximaal twee jaar na het verwerken hiervan. Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenformulier. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens op het formulier te registreren. Kiest u hiervoor, dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u opnemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren het klachtenformulier in uw cliëntdossier.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onze website, social media, het klanttevredenheidsformulier en het klachtenformulier vragen wij u om toestemming.

Dataverzameling website

Op onze contactpagina is het voor u mogelijk om middels het invullen van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres ons te verzoeken contact met u op te nemen. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verwijderen we weer nadat wij uw verzoek hebben afgehandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Wilt u weten hoe wij omgaan met cookies? Lees het cookiebeleid op onze website.

Google analytics

Als u de website van Vrijhoeven Orthopedisch centrum bezoekt, doet u dat anoniem. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Wel wordt via de website een cookie geplaatst van Google als onderdeel van de Analytics dienst. Vrijhoeven Orthopedisch Centrum gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Vrijhoeven Orthopedisch Centrum heeft geen toestemming verleend aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Informatie verkregen uit Google Analytics wordt geanonimiseerd bewaard.

Omgang persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus, zeker omdat wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Soms kan het noodzakelijk zijn voor uw behandeling dat wij gegevens over u delen met collega-zorgaanbieders. We doen dit alleen met zorgaanbieders waar u een behandelrelatie mee heeft of beoogd. In alle andere gevallen zullen wij u vooraf expliciet om toestemming vragen. Met leveranciers delen we uw naam en leestnummer. We gebruiken die informatie om een geleverde order aan u als cliënt te kunnen koppelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Privacy rechten

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
  • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@vrijhoeven.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Klachten

Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons. Dit kan op het telefoonnummer: 040-2541144 en vragen naar mevrouw N. Vrijhoeven. Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze contactpersoon voor gegevensbescherming, per mail naar info@vrijhoeven.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. Onze klachtenprocedure is ook terug te vinden op onze website.

Verantwoordelijke verwerking van persoonsgegevens

Het bedrijf Vrijhoeven Orthopedisch Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Nancy Vrijhoeven is aangesteld als contactpersoon gegevensbescherming.

Contactgegevens

Vrijhoeven Orthopedisch Centrum B.V.
Run 4212
5503LL Veldhoven
040-2541144
info@vrijhoeven.nl