Wat is een open been?

Een open been is een huiddefect aan het onderbeen. Deze wond is meestal grillig begrensd en bedekt met een geelbruin beslag of een korst. De wondbodem kan zwart zijn (afgestorven huid).

Hoe ontstaat een open been?

De oorzaak berust meestal op een verstoorde bloedsomloop; verreweg het meest komt het voor bij niet goed functionerende aderen. Voordat een open been ontstaat zijn er in de omgeving meestal al lange tijd afwijkingen aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels, spataderen en bruine verkleuringen. Door het niet meer goed sluiten van de kleppen in de aderen wordt het bloed onvoldoende afgevoerd. Dit leidt tot een stagnatie van de bloedsomloop, waardoor stuwing van het bloed in de aderen en haarvaten optreedt. Hierdoor loopt de voeding van de weefsels gevaar. De huid wordt zeer kwetsbaar en er ontstaat gemakkelijk een open been.

Wat zijn de verschijnselen van een open been?

De zweer, is meestal niet pijnlijk, maar kan wel sterk ruiken en veel vocht produceren. De open plekken bevinden zich in de regel rond of vlak boven de enkels en hebben een slechte genezingstendens.

Hoe wordt een open been behandeld?

De beste behandeling van een open been is ambulante compressietherapie(therapeutische elastische kousen of zwachtels). Deze therapie heeft de beste werking als de kuitspieren worden gebruikt, dus lopen is belangrijk. Daardoor zal de voeding in het onderbeen verbeteren en de open wond dichtgaan. Tijdens de behandeling wordt de kleur weer normaal rood. De gezonde huid groeit vanuit de randen en soms ook vanuit de bodem weer aan. De totale duur van de verbandbehandeling varieert van enkele weken tot vele maanden. Het sluitstuk van de behandeling van een open been, veroorzaakt door een afvloedstoornis, vormt het dragen van een therapeutische elastische kous. Het doel is nieuwe open wonden te voorkomen. De kousen moeten blijvend worden gedragen.