Therapeutisch Elastische Kousen

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) worden door Uw behandelend arts voorgeschreven. Dit kan zijn voor uiteenlopende medische indicaties, zoals een open been (ulcus cruris), spataders (varices), vocht in de benen (oedeem), trombose, etc. Het is afhankelijk van uw aandoening en Uw persoonlijke leefomstandigheden welk type therapeutische elastische kousen u door (huis)arts of specialist voorgeschreven krijgt.

Wat is het nut van een therapeutische elastische kous?
Een therapeutische elastische kous gaat vochtvorming tegen, verbetert de bloedafvoer van het been en herstelt de microcirculatie ter plaatse. De kous geeft van buitenaf druk op uw been en bloedvaten. De verwijdde aderen worden samengedrukt, waardoor de kleppen in die aderen zich weer kunnen sluiten. Het bloed kan niet meer terugstromen, waardoor vocht-vorming wordt tegengegaan. Door te lopen met uw therapeutische elastische kousen aan, zal door het aanspannen van uw kuitspieren (de kuitspierpomp) de bloedafvoer extra gestimuleerd worden. Hierdoor verbetert ook de microcirculatie ter plaatse. Bewegen is dus belangrijk!

Verschillende soorten elastische kousen
Er bestaan vele soorten elastische kousen. Elk type kous heeft specifieke kenmerken qua samenstelling, drukklasse en stijfheid. Een belangrijke indeling in kousen is die in kousen met naad (vlakbreikousen) en kousen zonder naad (rondbreikousen).
Ook de indeling in de verschillende drukklassen: I, II, III en IV is van groot belang. Hoe hoger de klasse, hoe meer druk de kousen op het been geven. In Nederland worden kousen in de klasse II, III en IV door de zorgverzekeraar vergoed, mits de medische indicatie hiervoor voldoet en de kousen niet worden gebruikt voor nabehandeling bij het wegspuiten of operatief verwijderen van spataders.

Klasse I-kousen worden niet tot de echte therapeutische elastische kousen gerekend en om die reden in Nederland niet door zorgverzekeraars vergoed. Ook zogenaamde steunkousen geven te weinig druk om tot de therapeutische elastische kousen gerekend te worden en zijn daarom voor eigen rekening. Alleen zorgverzekeraar IZA kent hiervoor wel een vergoeding.

 Professionele aanmeting
Therapeutisch Elastische kousen hebben een specifiek drukpatroon. Om dit drukpatroon aan ta passen aan Uw benen is het van groot belang dat de kousen door deskundig personeel zorgvuldig opgemeten worden. Dit gebeurt in de ochtend, omdat Uw benen dan op zijn dunst zijn en dat is de uitgangspositie voor de bepaling van de maat van de kousen.

Zoals reeds gezegd bepalen de medische indicatie en Uw persoonlijke leefomstandigheden welk type kousen voor U het meest geschikt zijn. Hierbij heeft U meestal keus uit diverse kleuren.  

Wij leveren naast de kousen uiteraard ook alle bijbehorende artikelen zoals:
wasmiddel voor elastische kousen
huidlijm voor elastische kousen
beenlotion of gel voor onder de elastische kousen
aantrekhulpmiddelen
uittrekhulpmiddelen
handschoenen om de kousen aan te doen
drukpelotten voor onder de kousen